قیمت اصلی 85.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 80.000.000 تومان است.
قیمت اصلی 69.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 67.000.000 تومان است.